Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

Als u minimaal 8 maanden in het buitenland verblijft, dan meldt u dit binnen 5 dagen voor uw vertrek bij de gemeente. De gemeente geeft uw verhuizing naar het buitenland automatisch door aan andere overheidsinstanties.

Let op: de uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, eventuele studiefinanciering, uitkeringen en belastingen.

Verhuizing doorgeven

Het doorgeven van uw emigratie doet u aan de balie van het gemeentekantoor. Maakt u hiervoor een afspraak.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs

Wie kan de verhuizing doorgeven?

De verhuisaangifte kan worden gedaan door:

  • iedereen van 16 jaar en ouder;
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Als meerdere mensen emigreren, kan de verhuisaangifte gedaan worden door:

  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders

Bewijs van uitschrijving

Op een bewijs van uitschrijving staat uw vertrek naar het buitenland vermeld. Voor sommige landen is een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) nodig als bewijs van uitschrijving. De kosten van een uittreksel BRP zijn € 10,50.

Verklaring van voorgenomen vertrek

Een verklaring van voorgenomen vertrek is meestal nodig voor douane-doeleinden (in- en uitklaring van goederen). De verklaring wordt kosteloos verstrekt. U kunt de verklaring persoonlijk bij uw gemeente verkrijgen waar u uw aangifte van vertrek aangeeft.

Verhuizing naar Curaçao, Sint Maarten, Aruba, Bonaire, Sint Eustatius,Saba

Wanneer u vanuit Nederland naar de landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba en de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba vertrekt, verstrekt de gemeente u kosteloos een bewijs dat u daarheen bent verhuisd.