Wonen

Wonen in een recreatiewoning, tijdelijk verhuren leegstaande woning, geluidhinder, bevolkingsgegevens, bouwkavels

 • Concept Woonvisie 2020-2025 Passend wonen in Winterswijk

  24 juli 2020

  De concept woonvisie Winterswijk 2020 – 2025 is op 9 juni vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De woonvisie heeft tot 22 juli ter inzage gelegen. De woonvisie wordt in het najaar aan de raad voorgelegd.

 • IK ZIE Boterstraat bouwkavels

  Wil jij wonen in de Boterstraat? Op de plek waar vroeger de boterfabriek – en later de Beatrixschool – stond, is nu ruimte voor nieuwe woningen. De belangstelling voor de zes beschikbare kavels is groot.

 • Wonen in een recreatiewoning

  In een recreatiewoning mag u niet permanent (vast) wonen. Ook niet tijdelijk. Alleen in uitzonderingsgevallen mag u een recreatiewoning tijdelijk als hoofdwoonverblijf gebruiken. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Die vraagt u aan bij de gemeente.

 • Tijdelijk verhuren leegstaande woning

  Wilt u uw leegstaande, te koop staande woning tijdelijk verhuren? Dan heeft u een vergunning nodig.

 • Geluidhinder, aanvraag om ontheffing

  Wanneer u thuis of ergens anders (niet in een horecagelegenheid) een feest met muziek wilt organiseren, heeft u een ontheffing nodig.

 • Bevolkingsgegevens

 • Volkshuisvestelijk Afwegingskader Woningbouw Winterswijk 2019-2025

  Als onderdeel van de beoordeling van woningbouwplannen toetst de gemeente Winterswijk aan het volkshuisvestelijk afwegingskader woningbouw.

 • Bestemmingsplannen inzien

  Wilt u weten welke activiteiten in een gebied zijn toegestaan? Dan kunt u het bestemmingsplan van dat gebied raadplegen bij de gemeente of online.