Geluidhinder, aanvraag om ontheffing

Wanneer u thuis of ergens anders (niet in een horecagelegenheid) een feest met muziek wilt organiseren, heeft u een ontheffing nodig. U kunt  met de muziek namelijk geluidsoverlast voor omwonenden veroorzaken.

U kunt een vergunning aanvragen via de vergunningchecker. Klik daar op 'Privéfeest geven'. Vul de vragen in om te zien aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Online aanvragen ontheffing geluidhinder

Voorwaarden

Aan de ontheffing zijn enkele beperkingen verbonden:

  • Het geluidsniveau aan de gevel van omliggende woningen mag niet meer bedragen dan 55 dB(A);
  • De ontheffing geldt tot uiterlijk 24.00 uur.