Toezicht en Handhaving Plan Boterstraat (en omgeving)

Vanuit de gemeente is een handhaver verantwoordelijk voor de omgeving van de Boterstraat. Gedurende de realisatie van het project is hij het aanspreekpunt van kopers en de buurt. Hij is bevoegd om bij overtredingen in te grijpen. Ook bepaalt hij hoe onbebouwde kavels gebruikt mogen worden en gaat hij over de plaatsing van bouwmaterieel – en materiaal in het openbaar gebied.

Wim Meuleman

Handhaver Wim Meuleman

De handhaver is te bereiken via (0543) 543 543 of handhaving@winterswijk.nl