Winterswijk werkt aan woningnood

De druk op de woningmarkt neemt toe. In Nederland, maar ook in Winterswijk. Er staan in onze gemeente ruim 13.000 woningen. Daarvan staan er jaarlijks zo´n 900 te koop. Tegelijkertijd is er vraag naar meer dan 1.000 woningen per jaar.

Doordat de vraag groter is dan het aanbod, stijgen automatisch de huizenprijzen. Waar een woning in Winterswijk in 2017 nog gemiddeld 180.000 euro kostte, ligt dat gemiddelde nu rond de 220.000 euro.

Vergrijzing

Aan de andere kant heeft Winterswijk te maken met een vergrijzende bevolking. Er wonen in onze gemeente relatief veel inwoners in de leeftijd van 45 tot 70 jaar. Doordat er de afgelopen jaren nieuwe inwoners naar onze gemeente zijn gekomen blijft het aantal huishoudens stabiel. Toch verwachten bevolkingsprognoses in 2030-2035 een omslag van groei naar afname van de bevolking. Om in Winterswijk het levendige centrum te houden dat we nu kennen, zal er iets moeten gebeuren.

Iedereen een passende en duurzame woning

Daarom hebben we als gemeente op het gebied van wonen een belangrijk doel: het woningaanbod op peil en aantrekkelijk houden. We willen dat iedereen in Winterswijk een passende en duurzame woning kan vinden die aansluit bij de woonwensen, nu en in de toekomst. Dat geldt voor huidige inwoners, maar ook voor jongeren die na hun studie weer terug willen keren en voor mensen buiten de gemeente die in Winterswijk willen wonen.

Bouwen!

Dat betekent maar één ding: bouwen. We hebben dringend nieuwe woningen nodig in Winterswijk. En daar zijn we ook al flink mee bezig. In 2020 zijn er maar liefst 150 nieuwe woningen opgeleverd. Dat is drie keer zoveel als de jaren daarvoor. Ook in 2021 ligt dit aantal weer rond de 150. Bovendien zijn er ook plannen om het woningaanbod de komende jaren flink uit te breiden. Voor de komende 10 jaar liggen er nu plannen voor 681 nieuwe woningen. De ambitie is zelfs om te streven naar zo’n 1.500 nieuwe woningen. Zo heeft de gemeenteraad bijvoorbeeld onlangs besloten om de Narcisstraat en Tuunterveld te onderzoeken als mogelijk nieuwe woningbouwlocaties. Dit aantal van 681 zal dus ook nog stijgen de komende tijd.

Woningbouw in Winterswijk

Bijschrift: Woningbouw in Winterswijk. Verder op in dit artikel leest u waar deze afbeelding overgaat.

Woningbouwprojecten

Met verschillende woningbouwprojecten bouwen we de komende jaren constructief aan die groei van het aanbod. Een aantal voorbeelden:

 • De Rikker: Tweehonderd nieuwe woningen in de kern van Winterswijk. Van vrije kavels tot appartementen en seniorenwoningen: het plan speelt in op de verschillende woonwensen in de gemeente. Er liggen vooral kansen voor jonge gezinnen dankzij een groot aanbod nieuwe eengezinswoningen.
 • Landgoed Eelink Noord: Rondom boerderij ‘Den Harden’ worden 14 nieuwe woningen gerealiseerd in een natuurlijke omgeving. Het bestemmingsplan biedt kopers veel flexibiliteit met betrekking tot de invulling van de kavels.
 • Bouwen op Droppers: In Woold worden op initiatief van jongeren uit de buurt 16 nieuwe woningen gebouwd: zes vrijstaande woningen, acht rijtjeshuizen en twee 2-onder-1-kap-woningen.
 • Johanna Winterswijk: In het centrum van Winterswijk wordt gebouwd aan een kleinschalig appartementencomplex met ruimte voor 13 appartementen voor senioren.
 • Nieuw Gelle: In de buurtschappen wordt aan nieuwe woningen gewerkt met onder andere project Nieuw Gelle in Meddo. In de tweede fase wordt gewerkt aan weer 22 nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen. Van starters tot senioren.

Dit zijn voorbeelden van lopende projecten, maar er wordt ook nog altijd hard gewerkt aan nieuwe woningbouwplannen.

(Sociale) huur

Naast koopwoningen zijn er natuurlijk ook huurwoningen in onze gemeente. En ook daar is de krapte op de woningmarkt voelbaar. Met name jongeren kiezen steeds vaker voor een huurwoning omdat de stap naar een koopwoning (nog) niet lukt door de stijgende huizenprijzen. Jaarlijks maken we daarom prestatieafspraken met De Woonplaats en huurdersverenigingen om het aanbod en de kwaliteit van de woningen op peil te houden.

Voldoende sociale huurwoningen

In deze afspraken staan gezamenlijke ambities en uitgangspunten omschreven. Een belangrijke ambitie is om de komende jaren in te zetten op een groei van het aantal huurwoningen vanwege de oplopende zoektijden. We kijken daarom samen met de Woonplaats ook naar de mogelijkheden om het huidige woningaanbod aan te vullen. Daarnaast verkoopt de Woonplaats in principe geen sociale huurwoningen om het aanbod niet af te laten nemen.

Verduurzaming huurwoningen

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp. De Woonplaats blijft dan ook flink investeren in het verduurzamen van de woningvoorraad. Door woningen te verduurzamen, verlagen de energielasten. Deze verduurzaming van woningen vindt niet alleen plaats wanneer er van huurder wordt gewisseld, maar ook op verzoek van  zittende huurders. Daarnaast maken we afspraken over de verbetering en transformatie van sociale huurwoningen. Zo werkt De Woonplaats momenteel aan de Vlierstraat aan 11 nieuwe eensgezinswoningen.

Infographic

In de infographic ziet u gegevens over de woningbouw in Winterswijk.
Op het kaartje staat Winterswijk afgebeeld met de negen buurtschappen Brinkheurne, Corle, Henxel, Huppel, Kotten, Meddo, Miste, Ratum en Woold.

Bekijk hier de inforgraphic (PDF 367 kB).

Het aantal woningbouwplannen is in totaal 681.

We onderscheiden drie woonvormen (het percentage geeft het aantal aan dat hoort bij de woonvormen):

 • Grondgebonden: 66%
 • Appartement: 30%
 • Onbekend: 4%

Eigendom van de woningen

•    Koop: 67%
•    Huur: 13%
•    Onbekend: 21%

Prijssegment huur- en koopwoningen

Huurwoningen:

 • Prijsklasse € 737 of lager: 8%
 •  Prijsklasse € 737 en € 950: 12%
 •  Prijsklasse € 950 of hoger: 1%

Koopwoningen:

 • Prijsklasse € 200.000 tot € 300.000: 22%
 • Prijsklasse € 300.000 tot € 400.000: 23%
 • Prijsklasse € 400.000 of hoger: 12%
 • Onbekend: 22%

Onderschrift bij de infographic: Meer weten over de woningmarkt in de Achterhoek? Kijk dan ook eens op AWLO - Achterhoeks Woonwensen en LeefbaarheidsOnderzoek.