Wonen in een recreatiewoning

In een recreatiewoning mag u niet permanent (vast) wonen. Ook niet tijdelijk. Alleen in uitzonderingsgevallen mag u een recreatiewoning tijdelijk als hoofdwoonverblijf gebruiken. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Die vraagt u aan bij de gemeente.

Uitzonderingen

In uitzonderlijke gevallen mag u tijdelijk wonen in een recreatiewoning als u hiervoor een omgevingsvergunning hebt . Dit is het geval bij:

  • brand-, water of stormschade aan uw hoofdwoonverblijf
  • bouw of verbouw van uw hoofdwoonverblijf

Er moet sprake zijn van een concrete einddatum.

Gemeenten zijn verplicht om burgers in te schrijven op een adres die zij opgeven, ook al is dit het adres van een recreatiewoning. Deze inschrijving betekent niet dat u zonder tijdelijke vergunning in de recreatiewoning mag wonen.

Wat is onrechtmatige bewoning?

Onrechtmatige bewoning is het gebruik van een recreatieverblijf als woonruimte. Bijvoorbeeld:

  • huisvesting van studenten en stagiaires;
  • huisvesting van arbeidsmigranten;
  • tijdelijk bewonen in afwachting van een huurwoning of nog te bouwen koopwoning
  • tijdelijk bewonen bij een calamiteit, bijvoorbeeld in geval van echtscheiding of brand;
  • gebruiken van het recreatieverblijf als hoofdwoonverblijf voor onbepaalde tijd.

Deze vormen van bewoning zijn allemaal in strijd met het bestemmingsplan, omdat er geen sprake is van recreatief gebruik van de recreatiewoning.

Meer informatie en aanvragen vergunning