Onderwijs en kinderopvang

Basis- en voortgezet onderwijs, kinderopvang, leerplicht en bijdrage kosten leerlingvervoer

 • Onderwijs

  Informatie over basisonderwijs, voortgezet onderwijs en passend onderwijs.

 • Peuterspeelzalen en peuteropvang

  Informatie over peuterspeelzalen, Peuteropvang, voorschoolse en vroegschoolse educatie.

 • Leerplicht

  Kinderen tussen de 5 en 18 jaar moeten verplicht onderwijs volgen. Tot 16 jaar noemen we dit leerplicht en van 16 tot 18 jaar kwalificatieplicht. Leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen. De leerplichtambtenaar controleert of ouders/verzorgers en leerlingen de Leerplichtwet volgen.

 • Kinderopvang

  Gaat uw kind naar de kinderopvang? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van de kinderopvang.

 • Bijdrage kosten leerlingenvervoer

  Kan uw kind niet lopend of op de fiets naar school door een handicap? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de vervoerskosten van uw kind. U kunt de bijdrage in de vervoerskosten aanvragen bij de gemeente.