Scholen voor voortgezet onderwijs

Overzicht van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Winterswijk.

Gerrit Komrij College

Het Gerrit Komrij College verzorgt voortgezet onderwijs voor vwo, havo en vmbo/lwoo.

Christelijk College Schaersvoorde

Christelijk College Schaersvoorde is een christelijke school voor vmbo, havo en vwo voor Aalten, Dinxperlo, Winterswijk en omgeving.  

Pronova

Pronovais een school voor praktijkonderwijs. Het biedt praktijkgericht onderwijs aan leerlingen met een veelzijdige hulpvraag die binnen het reguliere VMBO niet kan worden beantwoord.  
Om op een school voor praktijkonderwijs toegelaten te kunnen worden, moet de leerling een indicatie hebben. Deze indicatie wordt afgegeven door de Regionale Verwijzingscommissie. Heeft de leerling een indicatie, dan zal de formele aanmelding door de ouders besproken worden met de commissie van toelating. De commissie van toelating besluit uiteindelijk over toelating op Pronova.

Meer informatie over het voortgezet onderwijs?

Meer informatie over het voortgezet onderwijs kunt u lezen op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.