Klacht over zorgaanbieder

Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht door een gecontracteerde zorgaanbieder, dan meldt u dat bij de gemeente.

Klacht over uw zorgaanbieder

Als u een maatwerkvoorziening Wmo of Jeugd heeft en u heeft een klacht over een gecontracteerde zorgaanbieder, dan meldt u dat bij de aanbieder zelf. Bent u ontevreden over de afhandeling van de klacht, dan verwijst de zorgaanbieder u door naar de gemeente.

Cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt kan de klacht indienen. De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger noemen we de 'klager'.

Klacht melden

U kunt een klacht indienen nadat de zorgaanbieder u heeft doorverwezen naar de gemeente Winterswijk.

U kunt een klacht doorgeven op een aantal manieren:

 • E-mail: gemeente@winterswijk.nl, ter attentie van de contractmanager
 • Telefonisch: (0543) 543 543 of 06 28 37 94 89
 • Per post naar: Gemeente Winterswijk, t.a.v. contractmanager, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk

Vermeldt u de volgende informatie bij de klacht:

 • naam en volledige adres van de klager (cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger)
 • BSN van de klager
 • verzenddatum
 • betrokken consulent
 • naam zorgaanbieder
 • duidelijke omschrijving van de klacht

Behandeling van de klacht

 • De contractmanager van de gemeente registreert de klacht.
 • U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Heeft u de klacht telefonisch ingediend? Dan kiest u of u de ontvangstbevestiging per post of per e-mail wil ontvangen.
 • Binnen 5 werkdagen na melding van de klacht stuurt de contractmanager van de gemeente de klacht door naar de toezicht- en kwaliteitsmanager van de regio Achterhoek.
 • De contractmanager en de toezicht- en kwaliteitsmanager van de regio Achterhoek doen onderzoek.
 • De contractmanager zorgt voor een goede afhandeling van de klacht binnen 6 weken na ontvangst van de klacht. U krijgt hierover bericht via e-mail of post. Als verder onderzoek nodig is, kan de contractmanager de afhandeling met 4 weken worden uitstellen.

Bent u het niet eens met de beslissing en afronding van de klacht, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman. Dit moet binnen een jaar na afhandeling van de klacht.

Meer informatie

Meer informatie over het indienen van klachten vindt u op www.nationaleombudsman.nl.