Wmo-raad

De Wmo-raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Winterswijk en werkt samen met de gemeente aan verbeteringen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle beleidsplannen die de gemeente heeft met betrekking tot de in- en uitvoering van de Wmo. De leden van de Wmo-raad kunnen worden beschouwd als vertegenwoordigers van de inwoners van Winterswijk die de ondersteuning van de Wmo nodig hebben. De Wmo-raad is er niet om individuele belangen te behartigen. Heeft u vragen over voorzieningen die worden verstrekt vanuit de Wmo? Neem dan contact op met De Post.

Vergaderingen Wmo-raad

De Wmo-raad komt ongeveer acht keer per jaar bij elkaar. In 2020 zijn de vergaderingen op:

  • Maandag 13 januari 2020
  • Maandag 20 april 2020
  • Maandag 18 mei 2020
  • Maandag 22 juni 2020
  • Maandag 7 september 2020
  • Maandag 26 oktober 2020
  • Maandag 7 december 2020

De vergaderingen zijn openbaar.

De vergaderstukken kunt u opvragen bij het secretariaat via wmoraad@winterswijk.nl

Spreekrecht publiek en meer informatie

Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van de Wmo-raad het woord voeren over een onderwerp dat tot de Wmo behoort. Na de opening van de vergadering kunnen zij gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering te melden.

Voor het aanmelden voor het gebruik van het spreekrecht of informatie over de vergaderingen, kunt u contact opnemen met mevrouw Slotboom (secretaris Wmo-raad) via e-mail wmoraad@winterswijk.nl.

Vragen, opmerkingen of suggesties voor de Wmo-raad?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de Wmo-raad? Neem dan contact op met een van de leden of neem contact op met het secretariaat via email wmoraad@winterswijk.nl.

Leden Wmo-raad

Foto De heer B. WestraBert Westra, wmoraad@winterswijk.nl
voorzitter Wmo-raad

 

 

 

Foto Mevrouw J. SlotboomJoanne Slotboom, wmoraad@winterswijk.nl   
secretaris Wmo-raad

 

 

 

Foto Mevrouw K. van WierenKaren van Wieren, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld: mensen met een lichamelijke beperking

 

 

 

Foto Marjan RoerdinkveldboomMarjan Roerdinkveldboom, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld : vrijwilligers en mantelzorgers

 

 

 

Foto Annemiek MegensAnnemiek Megens, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld: mensen met een verstandelijke beperking

 

 

 

Foto Marianne VerweyMarianne Verwey, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld: ouderen/senioren

 

 

Foto Rianne StemerdinkRianne Stemerdink, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld: jeugd en jongeren

 

 

 

Foto Marloes SpijkerMarloes Spijker, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld: mensen met een lichamelijke beperking

 

 

 

Foto Anneke van NieropAnneke van Nierop, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld: jeugd en vrijwilligers

 

 

Foto Dorinda LammersDorinda Lammers, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld: mensen met verslavingsproblematiek en dak- en thuislozen

 

 

 

Linda BrusseLinda Brusse, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld: armoedebeleid en financiën