Belastingen

 • Toeristenbelasting

  Als u een woning, kamer(s) en/of een kampeerplek verhuurt aan toeristen of andere bezoekers tegen een vergoeding, dan moet u toeristenbelasting betalen.

 • Onroerende zaakbelasting (OZB)

  Als u eigenaar van een woning of bedrijfspand bent of bedrijfsruimte huurt, dan betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Precariobelasting

  Gebruikt u een stuk grond van de gemeente door daar iets op te zetten, boven te hangen of in te plaatsen? Of wilt u artikelen voor de verkoop op straat voor uw winkel uitstallen? Dan moet u precariobelasting betalen. Precariobelasting is een vergoeding voor het gebruik van openbare grond.

 • Rioolheffing

  U betaalt belasting voor het gebruik van het gemeentelijke riool.

 • Reclamebelasting

  U betaalt reclamebelasting als u een openbare aankondiging (reclame-uiting) op uw winkelpand of bedrijfsgebouw plaatst die vanaf openbare weg te zien is. De aankondiging moet zich bevinden in het winkelgebied van Winterswijk. U ontvangt hiervoor elk jaar een aanslag. Vaak tegelijkertijd met de aanslag onroerend-zaakbelasting.